Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 02 : 4
Năm 2023 : 43
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0393796888
  • Email:
   leb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook